groepen

Zwemmen is een basisbeweging die elk kind op jonge leeftijd moet leren beheersen. Het is niet enkel een motorische uitdaging maar het draagt ook bij tot een verhoogde vorm van zelfredzaamheid.

Via onze zwemschool kan uw kind op een speelse manier leren zwemmen zodat het zich op een veilige manier kan voortbewegen in het water. Daarnaast is het ook van belang dat uw kind de juiste zwemtechnieken krijgt aangeleerd om zo een goede basis te leggen voor een gezonde en langdurige zwembeleving.
Leren zwemmen vraagt tijd. Goed leren zwemmen nog meer. Het is dus van groot belang dat uw kind de nodige tijd krijgt om te leren zwemmen. Van zodra uw kind 4 jaar is geworden kan het starten in onze zwemschool.

Onze zwemschool is onderverdeeld in 9 groepen: eendje, zeepaardje, pinguïn, zeehond, waterschildpad, dolfijn, otter, haai, orka Na het beëindigen van al deze groepen zal uw kind de rugslag en schoolslag beheersen. 
Nadien kan uw kind zich verder vervolmaken in onze zwemclub waar we ook nog 5 vervolmakingsgroepen hebben.

Wij organiseren 2 reeksen op een schooljaar, 1 x per week gaan de zwemlessen door (niet tijdens schoolvakanties). Daarnaast zullen er verschillende instapmomenten georganiseerd worden voor nieuwe kinderen. Het is de bedoeling dat na  5 zwemlessen uw kind 1 niveau kan stijgen mits uw kind alle doelstellingen heeft bezreikt.

Hier kan je de uurregeling raadplegen 

Kostprijs : 9 euro / per les / kind (Te betalen per reeks)

Indeling groepen:

 
 

watergewenning (blauw)

foto watergewenning

Kinderen leren op een speelse manier kennismaken met het water, kopje onder gaan, inspringen, drijven met een plankje, … Het is van essentieel belang dat uw kind al deze basisvaardigheden beheerst. 

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep kleuterzwemmen 1 moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Onder de douche gaan en helemaal natmaken.
Vlotte verplaatsingen in het water: lopen, springen, rugwaarts lopen, …
Een pingpongballetje vooruitblazen over het water.

Glijden van de glijbaan

Inspringen in het water met/zonder hulp

Onder water gaan en bovenkomen in een drijvende hoepel

Met een noodle op de buik en rug worden voortgetrokken in het water en een op- en neerwaartse beenbeweging uitvoeren

WANNEER ?

 

 

kleuterzwemmen 1 (wit)

In deze groep wordt er nog veel aandacht geschonken aan de watergewenning. Initiatie beenbeweging rugcrawl, crawl en schoolslag.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep kleuterzwemmen 2 moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Inspringen over een noodle en zwemmen onder een andere noodle.
Met een plank drijven op de buik.
Grote bellen blazen onder water.
Drijven als een ster op de rug (hoofd ondersteund).
Initiatie beenbeweging crawl, rug en schoolslag.
Rand van zwembad vasthouden en verder vorderen in het diepe gedeelte.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

 

 

kleuterzwemmen 2 (oranje)

Een volgende stap in deze groep is het aanleren van de beenbewegingen van de 3 basisslagen namelijk crawl, rugslag en schoolslag.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep leren zwemmen 1 moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Drijven in stervorm in buik- en ruglig.
10 sec watertrappen met drijfhulp in diepe gedeelte.
Voorwerp oprapen van de bodem.
Met noedel beenweging uitvoeren van rugslag, crawl en schoolslag

Drijven op de rug met behulp van een plank.
Pijlen op de buik door een hoepel.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen     

 

 

leren zwemmen 1 (groen)

In deze groep worden de beenbewegingen van de 3 zwemslagen verder vervolmaakt waarbij sterk de nadruk ligt op techniek zodat na een aantal lessen kan begonnen worden met het aanleren van de armbeweging schoolslag en rugslag. 

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep leren zwemmen 2 moet uw kind de volgende oefeningen beheersen:

In het diepe gedeelte inspringen en naar de rand zwemmen.
Pijlen van buik naar rug en terug.

Coördinatie schoolslag met behulp van een noedel.
Beenbeweging rug met plank.
Aan de rand van het zwembad 10x aquatisch ademen.
Pijlen + beenbeweging crawl.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen   

 

 

leren zwemmen 2 (geel)

Er wordt geoefend op de coördinatie schoolslag zodat de kinderen uiteindelijk zonder hulpmiddel schoolslag kunnen zwemmen.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep vervolmaking moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Inspringen in het water, ster buik, halve draai, ster rug in het diepe gedeelte.
Afstand schoolslag: ______meter met/zonder hulpmiddel.
Beenbeweging rugslag, armen naast het lichaam.
Onder een zwemplankje en door een hoepel zwemmen.
Langs een stok omlaag zakken en terug omhoog.
Hoeveel ringen kan ik opduiken van de bodem (ondiepe gedeelte)

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen   

 

 

vervolmaking (rood)

Hier leren de kinderen schoolslag en rugslag zwemmen over een langere afstand met veel aandacht voor de techniek met als doel het behalen van een zwembrevet. Daarnaast leren de kinderen de beenbeweging crawl met ademhaling, watertrappen en duiken.

Dit is de laatste groep van de zwemschool. Als uw kind de volgende oefeningen onder de knie heeft kan het overstappen naar vervolmaking 1 in de zwemclub.

25/50m schoolslag met/zonder aquatisch ademhalen.
Rugslag initiatie.
Onder water zwemmen: hoeveel meter?

Combinatieproef 25m:

- achterwaartse val in het water

- noodle vastnemen en koprol rond noodle

- schoolslag zwemmen tot 12,5m

- draaien als een vuurtoren (links & rechts)

- op de rug verder zwemmen tot 25m

- 3x traag oppervlakteduik

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

 

 
 

Activiteiten & Wedstrijden

m d w d v z z
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Recente media