groepen

Zwemmen is een basisbeweging die elk kind op jonge leeftijd moet leren beheersen. Het is niet enkel een motorische uitdaging maar het draagt ook bij tot een verhoogde vorm van zelfredzaamheid.

Via onze zwemschool kan uw kind op een speelse manier leren zwemmen zodat het zich op een veilige manier kan voortbewegen in het water. Daarnaast is het ook van belang dat uw kind de juiste zwemtechnieken krijgt aangeleerd om zo een goede basis te leggen voor een gezonde en langdurige zwembeleving.
Leren zwemmen vraagt tijd. Goed leren zwemmen nog meer. Het is dus van groot belang dat uw kind de nodige tijd krijgt om te leren zwemmen. Van zodra uw kind 4 jaar is geworden kan het starten in onze zwemschool.

Onze zwemschool is onderverdeeld in 6 groepen: watergewenning, kleuterzwemmen 1, kleuterzwemmen 2, leren zwemmen 1, leren zwemmen 2, vervolmaking. Na het beëindigen van al deze groepen zal uw kind de rugslag en schoolslag beheersen. 
Nadien kan uw kind zich verder vervolmaken in onze zwemclub waar we ook nog 5 vervolmakingsgroepen hebben.

Wij organiseren 3 reeksen op een jaar die respectievelijk van start gaan in september, januari en april. Op het einde van elke reeks is er een evaluatiemoment waarbij onze lesgevers kijken wie kan overstappen naar een volgende groep. 

watergewenning (blauw)

foto watergewenning

Kinderen leren op een speelse manier kennismaken met het water, kopje onder gaan, inspringen, drijven met een plankje, … Het is van essentieel belang dat uw kind al deze basisvaardigheden beheerst. 

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep kleuterzwemmen 1 moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Onder de douche gaan en me helemaal natmaken.
Vlotte verplaatsingen in het water: lopen, springen, rugwaarts lopen, …
Een pingpongballetje vooruitblazen over het het water.
Liggend op de buik en rug worden getrokken in het water.
Over en onder een noedel stappen.
Met een noedel op de buik worden voortgetrokken en kloppen met de benen.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

woensdag 16.30u-17.15u   

woensdag 17.15u-18u

donderdag 17u-17.45u   

zaterdag 9.45u-10.30u

kleuterzwemmen 1 (wit)

In deze groep wordt er nog veel aandacht geschonken aan de watergewenning. Initiatie beenbeweging rugcrawl, crawl en schoolslag.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep kleuterzwemmen 2 moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Inspringen en op de voeten blijven staan.
Met een plank drijven op de buik.
Grote bellen blazen in het water.
Helemaal onder water gaan en door een hoepel stappen.
Initiatie beenbeweging crawl, rug en schoolslag.
Glijden van de glijbaan.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

woensdag 16.30u-17.15u
woensdag 17.15u-18u
donderdag 17u-17.45u
zaterdag 9.45u-10.30u

kleuterzwemmen 2 (oranje)

Een volgende stap in deze groep is het aanleren van de beenbewegingen van de 3 basisslagen namelijk crawl, rugslag en schoolslag.

Om over te kunnen gaan naar een de volgende groep leren zwemmen 1 moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Onder water gaan en bovenkomen in een drijvende hoepel.
Rand vasthouden en verder vorderen .
Iets oprapen van de bodem.
Met noedel beenweging uitvoeren van:

Rugslag
Crawl
Schoolslag

Drijven op de rug met behulp van een plank.
Pijlen op de buik door een hoepel.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

dinsdag 17.30u-18.15u        
woensdag 16.30u-17.15u        
woensdag 17.15u-18u
donderdag 17u-17.45u       
zaterdag 9.45u-10.30u

leren zwemmen 1 (groen)

In deze groep worden de beenbewegingen van de 3 zwemslagen verder vervolmaakt waarbij sterk de nadruk ligt op techniek zodat na een aantal lessen kan begonnen worden met het aanleren van de armbeweging schoolslag en rugslag. 

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep leren zwemmen 2 moet uw kind de volgende oefeningen beheersen:

Zoals een dolfijn in het water springen.
Drijven in ster:

Buik
Rug

Coördinatie schoolslag met behulp van een noedel.
Beenbeweging rug met plank.
Rotatie rond lengte-as: draaien met behulp van een noedel. (kip aan ’t spit)
Pijlen + beenbeweging crawl.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

dinsdag 17.30u-18.15u       
woensdag 16.30u-17.15u       
woensdag 17.15u-18u
donderdag 17.45u-18.30u   
zaterdag 9.45u-10.30u

leren zwemmen 2 (geel)

Er wordt geoefend op de coördinatie schoolslag zodat de kinderen uiteindelijk zonder hulpmiddel schoolslag kunnen zwemmen.

Om over te kunnen gaan naar de volgende groep vervolmaking moet uw kind volgende oefeningen beheersen:

Inspringen en naar de rand zwemmen.
Afstand schoolslag: ______meter.
Beenbeweging rugslag.
Pijlen van buik naar rug en terug.
Langs een stok omlaag klimmen en terug rechtop staan.
Hoeveel ringen kan ik opduiken

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

dinsdag 17.15u-18u            
woensdag 16.30u-17.15u        
woensdag 17.15u-18u
donderdag 17.45u-18.30u  
zaterdag 9u-9.45u

vervolmaking (rood)

Hier leren de kinderen schoolslag en rugslag zwemmen over een langere afstand met veel aandacht voor de techniek met als doel het behalen van een zwembrevet. Daarnaast leren de kinderen de beenbeweging crawl met ademhaling, watertrappen en duiken.

Dit is de laatste groep van de zwemschool. Als uw kind de volgende oefeningen onder de knie heeft kan het overstappen naar vervolmaking 1 in de zwemclub.

Aquatisch ademen.
50m schoolslag.
Rugslag initiatie.
Langs een stok omlaag klimmen en terug omhoog.
Onder water zwemmen door hoepels:

1 hoepel
2 hoepels
3 hoepels

Duiken vanuit kniezit.

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen

dinsdag 17.15u-18u             
woensdag 16.30u-17.15u       
donderdag 17.45u-18.30u      
zaterdag 9u-9.45u

Activiteiten & Wedstrijden

m d w d v z z
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Recente media